Om Projektet

Detta projekt är finansierat av det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige (www.iotsverige.se) och pågår fram till och med juni 2020.

Projektet adresserar utmaningen att förvalta och modernisera gamla fastigheter genom digitalisering för att optimera drift, underhåll och användningen av offentliga lokaler. Genom sensorer som samlar data om den faktiska verksamheten i lokalerna kommer projektet bidra till nya fastighetstjänster inom området sakernas internet (Internet-of-Things, IoT) för offentliga verksamheter.