Umeå Kommun börjar rulla ut WiFi 6 och bygger lösning för att hantera IoT-enheter

WiFi-installationer baserade på standards  upp till och med WiFi 5 (802.11ac) är inte optimala för batteridrivna IoT-tillämpningar då särskilt energiförbrukningen är för hög. Den nya WiFi-standarden 802.11ax, kallad WiFi 6, adresserar specifikt energikonsumtion med stöd för ”Sleep/Low power Mode” men också fler områden som är intressanta för IoT, tex för många enheter och tätare placering av accesspunkter, uppdatering av kryptering och skyddad sessionsdata på öppna nätverk.

Umeå Kommun drar man nu igång arbetet med att införa den ny Nätverksstandarden. Stefan Granberg, chef på kommunikationsgruppen, berättar att en serie WiFi-accesspunkter med standarden 802.11n (WiFi 4) har nått sin End of Life och nu flyttas över till en egen controller för att möjliggöra nödvändiga uppdateringar som krävs för att nya WIFI 6 accesspunkter ska kunna anslutas. Tanken är att successivt avveckla de gamla accesspunkterna och möta upp med ny kapacitet på den controller som då hanterar WiFi 5 och WiFi 6.

Vidare berättar Stefan att man på IT-funktionen nu börjar ta fram en funktion som gör att användare av kommunens trådlösa nät ska kunna koppla upp personliga enheter på ett säkert sätt. Prylar som kräver pre-shared key ska nu kunna erbjudas ett eget segment med säker nyckelhantering på kommunens nätverk. IT-funktionen upplever just nu en stadigt ökande förfrågan på att kunna koppla upp olika smarta prylar som medienheter och robotdammsugare och vill stödja det på ett kontrollerat sätt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *