IoT och Ventilationssystemet

Lindinvent är en leverantör av fastighetsventilation och Umeå Kommun har flera av deras installationer i sina fastigheter, bland annat en stor på Stadshuset där över tvåhundra ventilationsdon har olika sensorer.

Lindinvents ventilationsdon använder sig av temperatursensorer och rörelsesensorer för att justera luftflöden. Sensordatan sparas i leverantörens servrar. Denna data från ventilationsdonen är intressant i andra tillämpningar, tex för miljöanalyser eller att bedöma rumsnärvaro och räkna ut hur mycket en lokal nyttjas.

För detta ändamål har Lindinvent en mjukvara, ”Lindintell”, som kan exponera ett REST-API där kunder kan läsa ut data från sitt ventilationssystem.  API:et måste först installeras och konfigureras av en tekniker från Lindinvent.

Fördelarna med att använda ventilationens data är att sensorerna redan är installerade och livscykelhanterade, vilket minskar kostnader för inköp och etablering i tillämpningar som tex Rumstera på Umeå Kommun.

Takdon ventilation med sensorer på Umeå Kommun
Takdon ventilation med sensorer på Umeå Kommun

I Kommunens del Smarta Fastighetstjänster startas nu en aktivitet för att installera och prova detta API på Stadshusområdet och om det visar sig lämpligt utreda möjligheter att koppla det till Rumstera och ersätta/komplettera delar av befintliga LoRa-installation.  Arbetet påbörjas av leverantören idag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *