Möte Smarta Fastighetstjänster och Vakin

Efter dagens möte med Vakin kan vi se att de verkligen har anammat LoRA-tekniken och att digitalisering med IoT kommer att bli ett vanligt förekommande verktyg i Vakins verksamhet.

Idag har Vakin i projeketet installerat ett par hundra LoRa-sensorer som mäter olika aspekter av deras ledningsnät.

Huvudsakligen tre områden är nu aktuella:

  • Breddningsmätning
  • Inläckage spillvattennät.
  • Mätning Temperaturfall spillvatten.

Vad gäller mätning på breddning och inläckage spillvatten pågår och planeras, förutom i Holmsund,  aktiviteter i Umeå och Hörnefors.

Mätning av temperaturfall spillvatten har identifierats som ett viktigt område under arbetet i för planering av det nua bostadsområdet Tomtebo Strands energilösning.  Syftet är att ur ett systemperspektiv kunna bedöma hur energiåtervinning av spillvatten (med följande temperatursänkning) påverkar Vakins ledningsnät och reningsprocess. Ämnet behöver framtida arbete med längre perioder av mätningar och flera jämförande analyser, men en initial provmätning och datainsamling skulle enligt Vakin med fördel kunna göras på en lämplig ledning vid Klockarbäcken.

Aktiviteterna där IoT och LoRa används syftar till att undersöka skick och prestanda på ledningsnätet, underlätta underhåll och att minska mängden rent/orent vatten som leds fel.

Digitaliseringen ger Vakins verksamhet effektiviering, beslutsunderlag och verksamhetsutveckling. En annan viktig parameter är att stödja hållbarhetsmål och lagkrav genom att minimera belastning på reningsverk och undvika utsläpp i vattendrag.

Vakin är mycket aktiva inom nyttjandet av tekniken i projektet för sin egen verksamhet och det finns fler uppslag på insikter och effektiviseringar som mätningar av temperaturer, flöden och nivåer kan ge Vakin i sin verksamhet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *