Vattentemperaturmätningar 2019 avslutade

Vattentemperaturmätningarna med Umeå kommun Fritid har genomförts för säsongen 2019.

Under projektets första sommar 2018 testades med lyckat resultat mätning av badvattentemperatur i Kärleksviken, Nydalasjön. Provet använde projektets LoRa-nätverk med ELT-sensor från Elsys. Testet ansågs lyckat och visade även en notis med aktuell temperatur på fritids Webb.

Under våren 2019 beslutade Umeå Kommuns Fritidsförvaltning att tillsammans med  Projektet på samma lösning utrusta fler badplatser i Umeå Kommun med temperatursensorer kopplade till projektets LoRa-nätverk.

I första hand prioriterades EU-bad, större offentliga badplatser Badsäsongen definieras huvudsakligen som mellan 21 Juni och 20 Augusti.

I samarbete mellan projektparterna Elsys, Umeå Kommun och Umeå Energi utökades projektets LoRa-nätverk med extra basstationer, en placerad på Stöcksjöskolans tak samt en basstation på Bettnessands Havsbad.

För badplatser där fast montage på brygga inte var möjligt togs prototyper för montering på boj fram tillsammans med Elsys och Fritidsförvaltningens drift.

Under Juni monterade Fritidsförvaltningens Driftenhet sensorer på badplatser och presenterade sensorvärden på listan över badplatser på kommunens webb (https://umea.se/badplatser). Totalt utrustades sju badplatser med sensorer. Även Elsys gjorde en presentation av temperaturerna på sin webb som omnämnts.

Mätningarna 2019 genomfördes på:

  • Bölesholmarna
  • Nydalabadet
  • Kärleksviken, Nydala
  • Bettnessand havsbad
  • Stöcksjön
  • Ljumviken, Holmsund
  • Klubben, Länkebo

Sammantaget fungerade allt väl, några korta störningar pga nätverksunderhåll i bredbandsnätet. Ingen vandalisering eller stöld av sensorer under perioden. En sensor vid Länkebo råkade ut för vatteninträngning under höstens blåsiga väder.

Sensorerna plockades in under September och erfarenheter och dialog inleds med Fritidsförvaltningen för säsongen 2020:s servicenivåer på badplatser i Umeå.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *