SME-satsning med Umeå Energi

Umeå Energi är med i IoT Sveriges SME-satsning med två problemområden. Den 26 februari är det deadline för SME-företag att lämna in lösningsförslag på de utmaningar som offentliga aktörer i IoT Sveriges gubbar har fått skriva fram. Från Umeå deltar Umeå Energi med två förslag, ett rörande Gamification och ett rörande undermätning av solceller. För mer info om satsningen se www.iotsverige.se/sme

Gamification

Umeå energi vill bidra till minskad energianvändning hos slutanvändare. Detta kan uppnås genom beteendeförändringar. Användarna behöver stimuleras och ges möjligheter att enkelt kunna påverka och styra sitt energiutnyttjande. Från Umeå energi skulle vi vilja testa spelliknande former med inslag av tävlingsmoment, gamification, som ett nytt sätt att visualisera data och få användarna att agera annorlunda.

Undermätning Solceller

Ansökan adresserar behovet av att kostnadseffektivt mäta och visualisera solcellsproduktionen på en flerfamiljsfastighet. Mätningen skall kunna ligga till grund för nettodebitering av elförbrukning och de boende i huset ska stimuleras till att använda den producerade solcellselen när produktionen är som bäst. Fastighetsägaren vill även nyttja solcellsproduktionen till gemensamhetsytor vid rätt tillfällen.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *